For the English version, click here.

Aby uczcić 16 dni aktywizmu przeciwko przemocy ze względu na płeć (#GBV), a także Światowy Dzień Praw Człowieka, jako Europejska młodzież opracowaliśmy informację na temat kompleksowej edukacji seksualnej (ang. Comprehensive Sexuality Education, #CSE) jako sposobu na edukację dzieci i młodzieży na temat norm płci, a tym samym zapobieganie zjawisku przemocy w postaci infografiki dostosowanej do 5 krajów. Wierzymy w siłę edukacji i wzmacnianie pozycji młodych ludzi w podejmowaniu najlepszych decyzji dla samych siebie oraz ich partnerów, jeśli chodzi o zdrowie, dobre samopoczucie i relacje. Wzywamy rządy, środowisko akademickie, organizacje pozarządowe, nauczycieli, rodziców i wszystkich obywateli europejskich do przyłączenia się do nas w celu zapewnienia dostępu do odpowiedniej dla wieku kompleksowej edukacji seksualnej dla wszystkich dzieci i młodzieży.

Infografiki są opracowywane przez młodych ludzi przy wsparciu lokalnych organizacji i zostały stworzone w ramach projektu “Zjednocz się na rzecz kompleksowych praw edukacji seksualnej” (ang. Europe Unite for Comprehensive Sexuality Education Rights) realizowanego przez organizacje młodzieżowe CHOICE for Youth and Sexuality oraz YouAct przy wsparciu ShareNet. Projekt ma na celu zachęcanie do zmiany polityki w pięciu krajach europejskich: na Cyprze, w Gruzji, Polsce, Rumunii i Holandii.

Dołącz do nas, rozpowszechniając naszą pracę i skontaktuj się, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub współpracować, aby zakończyć #GBV w Europie i nie tylko!

info@youact.org

info@choiceforyouth.org

POLAND ENGPOLAND FINAL