For the English version, click here.

Pentru a marca cele 16 Zile de Activism Împotriva Violenței Bazate pe Gen (GBV) și Ziua Drepturilor Omului, noi, tinerii activiști din Europa am creat mesaje specifice sub forma info-graficelor adaptate pentru 5 țări, pe tema educației pentru sănătate sexuală ca metodă de educare a tinerilor despre normele de gen și prevenirea violenței bazate pe gen.

Noi credem în puterea educației și în împuternicirea tinerilor înspre a lua cele mai bune decizii pentru ei înșiși și pentru partenerii lor atunci când vine vorba despre sănătate, stare de bine și relații.

Cerem guvernelor, mediului academic, organizațiilor nonguvernamentale, profesorilor, părinților și tuturor cetățenilor Europeni să ni se alăture și să sprijine accesul tinerilor la educație pentru sănătatea sexuală adaptată fiecărei vârste și nivel de dezvoltare.

Acest material a fost realizat de către tineri, cu sprijinul organizațillor locale, în cadrul proiectului “Tinerii din Europa cer acces la educație comprehensivă pentru sănătatea sexuală”, implementat de organizațiile de tineret CHOICE for Youth and Sexuality și YouAct, cu sprijinul Share-Net International. Proiectul își propune să încurajeze schimbarea politicilor în cinci țări europene: Cipru, Georgia, Olanda, Polonia și România.

 

ROMANIA